Magnetický separátor pro tekuté směsi - automatické čištěníMagnetický separátor s automatickým čištěním slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot v proudu zejména tekutých látek. Je osazen velmi silnými permanentními magnety, aby nedošlo ke strhnutí magnetických nečistot proudem tekutiny. Jedná se o neodymové-magnety NdFeB , které mají několikanásobně větší magnetickou indukci (magnetickou sílu) než klasické, feritové magnety, které by v tekutině kovové nečistoty neudržely.

Magnetický separátor pro tekuté směsi - řídicí jednotkaObvykle vyrábíme vstupní a výstupní průměr 50, 100, 150 a 250 mm. Magnetický separátor je také možné dodat ve dvouplášťovém provedení pro vyhřívání vnitřního pláště (separace např. z čokolády).

Všem zákazníkům vycházíme maximálně vstříc. Vyrábíme na míru dle vašich potřeb. NAPIŠTE SI O NABÍDKU NA SEPARÁTOR

Tento výrobek vyvíjí a vyrábí naše společnost. Montáž i servis provádějí naši odborně vyškolení technici.

Potřebujete poradit? Ozveme se Vám.
POSLAT DOTAZ

 

Automatické čištění separátoru

Po spuštění automatického procesu čištění dojde k vysunutí magnetických jader z nerezových trubic do horní části magnetického separátoru, oplachová voda dokonale odstraní nachytané kovové nečistoty a ty jsou ze separátoru vypouštěny pomocí ventilu ve spodní části. Před spuštěním procesu čištění je možné využít dalšího ventilu, kterým odpustíte zbytkový materiál, který zůstane v těle magnetického separátoru před jeho čištěním.

Magnetický separátor je ovládán pomocí pneumatických prvků FESTO a proces čištění je kontrolován pomocí programovatelného automatu PLC - SIEMENS.

Materiál proudí přes separátor

Separátor zachytává magnetické nečistoty

Zavřený bypass

Materiál proudí přes bypass

Separátor se čistí

Otevřený bypass

Separační nádoba - dvoustupňová separace z tekutých směsí

Sekundární separace kovových nečistot zachycených průtokovým separátorem s automatickým čištěním.

Průběh separace v separační nádobě

Magnetický separátor s automatickým čištěním zachytí kovové nečistoty z kapaliny. V průběhu automatického čisticího cyklu se tyto nečistoty opláchnou vodou nebo libovolným médiem. Tato oplachová kapalina se společně se zachycenými kovy vypustí do separační nádoby (na obrázku červený přívod).

Schéma separační nádoby

V horní části separační nádoby (červeně) se nachází magnetický válec. Přes tento magnetický válec protéká oplachová kapalina do spodní části nádoby (zeleně). Magnetický válec zachytí kovy a přítlačný válec z nich vytlačí zbytky kapaliny. Díky tomu jsou vytříděné kovy téměř suché a shromažďují se v přiložené nádobě (šedá nádoba).

Velkou výhodou tohoto technického řešení je, že ze spodní části nádoby se oplachová kapalina znovu použije pro oplachování separátoru. Jde tedy o uzavřený okruh s minimálními ztrátami oplachové kapaliny. Doplňování či kompletní výměna oplachové kapaliny je pouze občasná, což vede k úsporám a snížení nutnosti další obsluhy.

Kde použít separační nádobu?

Všude tam, kde není možné oplachovou kapalinu kontaminovanou zachycenými kovovými nečistotami vypouštět do kanalizace.

Magnetický separátor je skladem ihned k dodání.
KOUPIT SEPARÁTOR

Tento výrobek vyvíjí a vyrábí naše společnost. Montáž i servis provádějí naši odborně vyškolení technici.

Všem zákazníkům vycházíme maximálně vstříc. Vyrábíme na míru dle vašich potřeb. NAPIŠTE SI O NABÍDKU NA SEPARÁTOR

 

Výhody separační nádoby

  • vysoká účinnost magnetické separace
  • uzavřený okruh sekundární separace – separátor se čistí stále stejnou oplachovou kapalinou (voda, olej nebo emulze), což zmenšuje jeho ztráty. Kapalina se vyměňuje pouze jednou za čas podle stupně jejího znečištění a frekvence čištění separátoru.
  • nízké náklady na likvidaci zachycených nečistot (likvidujete pouze kovové nečistoty, nikoliv oplachovou kapalinu)
  • minimální ekologická zátěž
  • bez nutnosti obsluhy – úspora pracovních sil
  • snadno uvidíte, kolik kovových nečistot je separátorem zachyceno

 

Funkce separační nádoby

Suché vytříděné kovy v separační nádobě

Magnetický válec zachytí kovy a přítlačný válec z nich vytlačí zbytky kapaliny.