MAGSY podporuje Valašský soubor Kašava nejen na cestě do Koreje

Dlouhodobě finančně podporujeme činnost souboru Kašava a také jsme finančně podpořili jeho účast na největším folklórním festivalu v korejském Anseongu. Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit Valašský soubor Kašava, který byl českou sekcí mezinárodní folklorní organizace CIOFF vybráni jako jediný český soubor pro reprezentaci ČR na Mezinárodním folklorním festivalu Folkloriada - Anseong, Jižní Korea.

Valašský soubor Kašava
Valašský soubor Kašava

Valašský soubor Kašava

Valašský soubor Kašava působí více než 40 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané.

Repertoár souboru tvoří kromě jednotlivých tanců také scénická hudebně-tanečně-dramatická pásma vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků byla zpravidla spojena rovněž rekonstrukce dobového lidového oděvu z příslušného regionu.

Poslechněte si pořad Rendez-vous Českého rozhlasu Brno s hosty Ondřejem Pavlištíkem a Evou Husákovou-Kočičkovou o přípravách na folkloriádu, o jejich současné činnosti i historii souboru Kašava.

Aktualizace 30. 10. 2012

Poslechněte si pořad Rendez-vous Českého rozhlasu Brno s hosty Evou Husákovou-Kočičkovou, Kristýnou Preiningerovou a Petrem Zbrankem o zážitcích z folkloriády v Jižní Koreji.

World Folkloriada Anseong

1. - 14. října 2012 Anseong, Jižní Korea

Valašský soubor Kašava na folkloriádě v KorejiFolkloriáda, nejprestižnější akce mezi folklorními festivaly, se koná ve vybrané zemi vždy jednou za čtyři roky. Folkoriada je folklórní obměnou klasické olympiády a je tak ve folklorním světě vnímána velmi prestižně. A kromě toho, že pořadatelé festivalu očekávají od účinkujících vysoký umělecký výkon, je součástí prezentace každého souboru také výuka tanců, vaření krajových specialit či předvádění typických krajových výrobků.

Pořadatelé předpokládají, že všechny pořady folkloriády by mohlo navštívit až 1 milion diváků. Zúčastní se 1500 účinkujících z 50 zemí světa.

Skutečnost, že Valašský soubor Kašava byl českou sekcí mezinárodní folklorní organizace CIOFF vybráni jako jediný český soubor pro reprezentaci ČR na Mezinárodním folklorním festivalu Folkloriada - Anseong, Jižní Korea, považujeme za čest a současně za ocenění dlouholeté kvalitní práce souboru.