Video: Magnetický separátor tekutých směsí se separační nádobou

Magnetický separátor s automatickým čištěním zachytí kovové nečistoty z kapaliny. V průběhu automatického čisticího cyklu se tyto nečistoty opláchnou vodou nebo libovolným médiem. Tato oplachová kapalina se společně se zachycenými kovy vypustí do separační nádoby.

Separační nádoba
Separační nádoba

Velkou výhodou tohoto technického řešení je, že ze spodní části nádoby se oplachová kapalina znovu použije pro oplachování separátoru. Jde tedy o uzavřený okruh s minimálními ztrátami oplachové kapaliny. Doplňování či kompletní výměna oplachové kapaliny je pouze občasná, což vede k úsporám a snížení nutnosti další obsluhy.

Výhody separační nádoby

  • vysoká účinnost magnetické separace
  • uzavřený okruh sekundární separace – separátor se čistí stále stejnou oplachovou kapalinou (voda, olej nebo emulze), což zmenšuje jeho ztráty. Kapalina se vyměňuje pouze jednou za čas podle stupně jejího znečištění a frekvence čištění separátoru.
  • nízké náklady na likvidaci zachycených nečistot (likvidujete pouze kovové nečistoty, nikoliv oplachovou kapalinu)
  • minimální ekologická zátěž
  • bez nutnosti obsluhy – úspora pracovních sil
  • snadno uvidíte, kolik kovových nečistot je separátorem zachyceno

Suché vytříděné kovy v separační nádobě

Magnetický válec zachytí kovy a přítlačný válec z nich vytlačí zbytky kapaliny.

 

Myslíte si, že tento separátor vyhovuje vašim potřebám?

Přečtěte si podrobnosti o separátoru a zeptejte se nás, poradíme vám s jeho výběrem.