Produkty

MENU

Dotace EU

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI MAGSY S.R.O. REG.Č.PROJEKTU CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022656 je spolufinancován Evropskou unií. Realizací projektu získá firma nové moderní technologie, které umožní využití odpadního tepla, snížení spotřeby elektrické energie a pokrytí části spotřeby energie vlastní výrobou.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram