Magnetické separátory

Vyrábíme a servisujeme již 23 let!
Naše firma Magsy s.r.o se specializuje hlavně na výrobu magnetických separátorů, zaručujeme bezkonkurenční servis.
Chcete vědět více

Vyrobili jsme přes 20 000+ magnetických separátorů

vybrané firmy, které nám důvěřují...
Další Reference

Co je magnetický separátor?

Magnetický separátor je zařízení využívající magnetické pole k oddělení magnetických materiálů od nemagnetických. Magnetické separátory se vyskytují v různých typech průmyslových odvětví, včetně těžby, hutnictví, zpracování odpadů a potravinářství. Tento nástroj je klíčový pro efektivní separaci různých druhů materiálů na základě jejich magnetických vlastností.

Existuje řada různých variant magnetických separátorů, které se liší ve velikosti, tvaru, druhu použitého magnetického pole a způsobu, jakým materiál separátorem projde. Mezi nejběžnější typy patří ruční magnetické separátory. Tyto separátory jsou malé a snadno přenosné, což umožňuje jejich použití v menších prostorech, například pro oddělování kovového šrotu.

Dalším typem jsou automatické magnetické separátory. Tento typ je větších rozměrů a díky tomu i odolnější, což z nich dělá ideální nástroj pro zpracování většího množství materiálu, například při třídění rud v těžebním průmyslu.

Suché magnetické separátory pracují se suchým materiálem, například s rudou nebo sypkým materiálem, jako jsou písek, kámen, mouka, rudy, sůl, obilí a další. Tyto separátory jsou často využívány v potravinářském průmyslu k odstraňování kovových nečistot z potravinových produktů, což je zásadní pro zachování bezpečnosti a kvality potravin.

Mokré magnetické separátory představují další kategorii zařízení využívajících magnetické pole k oddělení magneticky citlivých materiálů od ostatních. V tomto případě se však proces separace odehrává za použití kapalných médií, jako je voda nebo jiné kapaliny. Mokré magnetické separátory se často využívají v průmyslových aplikacích, jako je těžební průmysl k získávání cenných kovů z rud a dalších hornin, nebo pro zpracování odpadů k oddělení magneticky citlivých materiálů z odpadních proudů.

Studie přímo od zákazníků

Separátor ve firmě zpracovávající cukru

V potravinářském průmyslu hraje používání separátorů klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a ...

Ušetřili jsme strojírenské firmě 500 000 Kč

Magnetické separátory představují zařízení využívající magnetického pole k odstraňování magnetick...

Separátor ve firmě pro výrobu ložisek

V průmyslových a výrobních provozech je zachování čistoty a kvality surovin a materiálů klíčové p...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram