Suché směsi s ručním čištěním

Princip magnetického separátoru pro oddělování suchých směsí s ručním čistěním spočívá ve využívání magnetického pole k odstraňování feromagnetických nečistot z materiálu. V průběhu provozu se na magnetický povrch separátoru zachycují nečistoty obsahující železné částice a drobné kovy. Při provozu je nutné pravidelně provádět ruční čištění separátoru. Pro tento účel je vhodné použít nemagnetické nástroje, jako jsou například plastové nebo nylonové škrabky. Materiály, které mohou tímto typem separátoru procházet, zahrnují sypké materiály jako písek, sůl, mouku, různé druhy zrní a další podobné směsi.

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

ZOBRAZIT VÍCE

Tekuté směsi s ručním čištěním

Magnetické separátory pro mokré směsi s ručním čistěním je specifický typ separátoru umožňující pravidelně odstraňovat zachycené kovové nečistoty, což je zásadní pro udržení vysoké kvality výsledných produktů. Princip fungování spočívá v ponoření materiálu do kapalného média, jako je voda, a vytvoření magnetického pole v této kapalině. Feromagnetické nečistoty, které jsou v materiálu obsaženy, jsou následně přitahovány k magnetickému poli a zůstávají zachyceny na povrchu separátoru. Plastové škrabky, nylonové kartáče a podobné nástroje jsou ideální pro dokonalé odstranění nečistot ze separátoru. Materiály, které mohou tímto typem separátoru procházet, jsou například chladicí kapaliny, oleje a maziva nebo potravinářské a farmaceutické produkty.

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

ZOBRAZIT VÍCE

Suché směsi s automatickým čištěním

Magnetické separátory pro suché směsi s automatickým čistěním jsou navrženy tak, aby čistící proces probíhal automaticky, což minimalizuje potřebu ručního zásahu a zajišťuje nepřetržitý provoz. Fungování takového separátoru je založeno na periodickém vypínání magnetického pole, což umožňuje, aby se nečistoty mohly uvolnit z povrchu separátoru. Tato fáze čistění je často doprovázena proudem stlačeného vzduchu nebo jiným mechanismem, který odstraní zachycené nečistoty z povrchu separátoru. Vhodnými materiály pro tento typ separátoru jsou různé sypké směsi, jako například plastové granule, drcené minerály, obilí, semena a další podobné materiály.

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz

ZOBRAZIT VÍCE

Tekuté směsi s automatickým čištěním

Magnetické separátory pro mokré směsi s automatickým čištěním fungují na základě principu aktivního magnetického pole a jsou schopny automaticky čistit sebe samy od zachycených nečistot, což minimalizuje potřebu lidského zásahu. Kapalná směs, která obsahuje feromagnetické nečistoty, je vedena kolem magnetického separátoru. Vlivem magnetického pole jsou tyto nečistoty přitahovány k magnetickým povrchům separátoru a zachyceny. Následně je separátor automaticky vyčištěn a zachycené nečistoty jsou odstraněny z magnetických povrchů do sběrné nádoby. Tento typ separátoru je ideální pokud je třeba odstranit nečistoty z chladicí kapaliny, průmyslové oleje a maziva, průmyslové kapaliny apod.

Cena na dotaz

Cena na dotaz

Cena na dotaz


   Magnetické separátory

Magnetický separátor je zařízení, které se v dnešní době hojně používá v průmyslových odvětvích k oddělení magnetických částic z materiálů různého typu. Jeho základní princip spočívá v tom, že materiál určený k separaci je veden kolem silných magnetů, které přitahují magnetické částice v materiálu; ty se oddělí a zůstanou přichyceny na silném magnetu.

Jak probíhá ruční čištění magnetického separátoru?
Pro názorný příklad si můžeme představit magnetický separátor ve formě trubky, která je vybavena vnitřním magnetem. Při ručním čištění se trubka otevře nebo demontuje, a pracovník fyzicky odstraní nasbírané magnetické částice z povrchu magnetu. To se obvykle provádí pomocí rukavic a nemagnetických nástrojů, jako je gumová škrabka. Tento proces je důležitý, aby separátor mohl dále efektivně pracovat.

Jak probíhá automatické čistění magnetického separátoru?
Automatizované magnetické separátory disponují vestavěným mechanismem, který periodicky nebo na základě určitého nastavení samostatně aktivuje čištění. To může zahrnovat vyprázdnění nasbíraných magnetických částic do odděleného zásobníku, zvedání magnetu z materiálu nebo jiné metody, které minimalizují nutnost ručního zásahu.

V jakých oborech se používá magnetických separátor?

Magnetické separátory najdeme v nejrůznějších průmyslových odvětvích:
• Těžební průmysl: K oddělování železných nečistot z rud a hornin.
• Potravinářský průmysl: K odstraňování kovových nečistot z potravinových produktů.
• Recyklace: K separaci kovových materiálů z recyklovatelných odpadů.
• Farmacie: K čištění surovin na výrobu léčiv od kovových nečistot.
• Plastový průmysl: K oddělování kovů z plastových granulátů.


Magnetický separátor vám ušetří nemalé peníze
Instalace separační technologie u firmy specializující se na výrobu potravinářských produktů přinesla podniku nemalé úspory, což je benefit, který podnikatelé ocení v jakékoliv době.

Magnetický separátor přináší několik klíčových výhod, které mají pozitivní dopad na celý provoz a kvalitu výsledných produktů.

Díky odstranění většiny kovových nečistot ze surovin se značně zvýšila kvalita výsledných potravinářských produktů. Kovové nečistoty byly považovány za jednu z hlavních příčin reklamací, a eliminací tohoto problému se výrazně snížil počet vadných produktů. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na placení pokut za pozdní dodávání nebo nedodržení norem.

Separační technologie snížila riziko kontaminace kovovými nečistotami až o neuvěřitelných 90 %. Toto procento je pro potravinářský průmysl zásadní, protože každá i malá nečistota může mít negativní dopad na zdraví spotřebitelů a pověst firmy. Magnetický separátor zajistil plynulé oddělování kovových částic z materiálů, což vedlo k vyšší spolehlivosti výrobního procesu.

Životnost magnetického separátoru
Životnost magnetického separátoru závisí na jeho konstrukci, používaných materiálech, průmyslovém prostředí a intenzitě provozu. Všeobecně ovšem platí, že pravidelná údržba, vysoce kvalitní materiály, precizní zpracování, pravidelná kontrola a čištění prodlužují jeho životnost.

Proč separátor od naší firmy?
Naše firma se specializuje na výrobu kvalitních a spolehlivých magnetických separátorů s dlouhou životností a efektivním čištěním. Naše produkty jsou navrženy s důrazem na nejnovější technologické standardy, inovace a normy, což zákazníkům zajišťuje maximální výsledek a minimální provozní náklady.

Našim zákazníkům vždy nabízíme komplexní řešení pro jejich individuální potřeby, ať už jde o separátory s ručním nebo či automatickým čistěním, a stojíme si za tím, že naše technologie přináší měřitelné výhody a úspory.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram