Separátor ve firmě zpracovávající cukru

V potravinářském průmyslu hraje používání separátorů klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a kvality potravinových výrobků. Tyto zařízení jsou navržena k odstraňování cizích částic, jako jsou kovy, plasty a sklo, z potravinových surovin a výrobků. Tím se minimalizuje riziko kontaminace a zajišťuje se, že potraviny jsou bezpečné pro konzumaci. Díky separátorům lze dosáhnout vyšších standardů hygieny ve výrobních procesech, což je zásadní pro prevenci šíření nemocí a udržení čistoty potravinových výrobků.

Použití moderních separačních technologií v potravinářském průmyslu nejenže chrání spotřebitele, ale také zvyšuje kvalitu výrobků a minimalizuje výrobní ztráty. Díky tomu mohou potravinářské firmy splnit přísné regulační a normativní požadavky.

Magnetický separátor ve výrobě cukru

Můžeme se podívat i do jiné oblasti než jen té automobilové nebo strojírenské. Skvělým příkladem nám může posloužit i deskový magnetický separátor, známý také jako magnetická lucerna, nainstalovaný ve firmě zabývající se výrobou cukru. V tomto případě se tento konkrétní separátor osvědčil při oddělování krystalického cukru od nežádoucích nečistot, přičemž je nutné si uvědomit, že frakce cukru dosahuje rozměrů 0,6 mm.

Tento typ magnetického separátoru je elegantně umístěn v potrubí o průměru 200 mm a je schopný v průběhu jedné hodiny zpracovat 25 až 30 tun krystalického cukru. Separace takto jemného materiálu vyžadovala použití speciální varianty separátoru vybavenou nejsilnějšími neodymovými magnety. Díky tomuto provedení separátor dosahuje mimořádně vysoké magnetické indukce 7500 G, což dokáže splnit požadavky na separaci feromagnetických nečistot o velikosti 0,5 mm.

Pro dosažení absolutní čistoty se ještě nakonec celého čistícího procesu umisťuje skříňový separátor, vybavený magnety s extrémní magnetickou indukcí 18 700 G, což umožňuje efektivně separovat feromagnetické nečistoty o velikosti až 1 mikron.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram