Magnetické separátory

Vyrábíme a servisujeme již 23 let!
Naše společnost Magsy s.r.o se specializuje především na výrobu magnetických separátorů, zaručujeme bezkonkurenční servis.

Vyrobili jsme více než 20 000+ magnetické separátory

vybrané společnosti, které nám důvěřují...
DALŠÍ REFERENCE

Co je magnetický separátor?

Magnetický separátor je zařízení, které využívá magnetické pole k oddělení magnetických materiálů od nemagnetických. Magnetické separátory se používají v různých průmyslových odvětvích včetně těžebního průmyslu, metalurgie, zpracování odpadu a potravinářství. Tento nástroj je velmi důležitý pro efektivní separaci různých typů materiálů na základě jejich magnetických vlastností.

Existuje řada různých variant magnetických separátorů, které se liší velikostí, tvarem, typem použitého magnetického pole a způsobem průchodu materiálu separátorem. Mezi nejběžnější typy patří ruční magnetické separátory. Tyto separátory jsou malé a snadno přenosné, což umožňuje jejich použití v menších prostorách, například k separaci kovového šrotu.

Dalším typem jsou automatické magnetické separátory. Tento typ má větší rozměry, a proto je odolnější, takže je vhodný pro zpracování většího množství materiálu, například při třídění rudy v těžebním průmyslu.

Suché magnetické separátory pracují se suchým sypným materiálem, jako je písek, kámen, mouka, rudy, sůl, obilí a další. Tyto odlučovače se často používají v potravinářském průmyslu k odstraňování kovových kontaminantů z potravinářských výrobků, což má zásadní význam pro zachování bezpečnosti a kvality potravin.

Mokré magnetické separátory jsou další kategorií zařízení, která využívají magnetické pole k oddělení magneticky citlivých materiálů od jiných materiálů. V tomto případě se však proces separace provádí pomocí kapalných médií, jako je voda nebo jiné kapaliny. Mokré magnetické separátory se často používají v průmyslových aplikacích, například v hornictví k získávání cenných kovů z rud a jiných hornin, nebo při zpracování odpadů k oddělování magneticky citlivých materiálů z odpadních toků.

Princip čistění našich separátorů

ZOBRAZIT DALŠÍ

Studie přímo od zákazníků

Separátor ve firmě zpracovávající cukru

V potravinářském průmyslu hraje používání separátorů klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a ...

Ušetřili jsme strojírenské firmě 500 000 Kč

Magnetické separátory představují zařízení využívající magnetického pole k odstraňování magnetick...

Separátor ve firmě pro výrobu ložisek

V průmyslových a výrobních provozech je zachování čistoty a kvality surovin a materiálů klíčové p...

Můžete si u nás také koupit samostatné magnety

DALŠÍ PRODUKTY
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram