Magnetické separátory - odlučovače kovů

Magnetický separátor tekutych směsí s ručním čištěním

Separátory tekutých směsí s ručním čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot v proudu tekutých látek. Je osazen velmi silnými permanentními magnety, a nehrozí strhnutí magnetických nečistot proudem tekutiny. Při čištění nemusíte vyjímat magnetická jádra z nerezových nemagnetických pouzder a nedochází tak k jejich znečištění nebo poškození.

Magnetický separátor tekutých směsí s automatickým čištěním

Separátory tekutých směsí s automatickým čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot v proudu tekutých látek. Je osazen velmi silnými permanentními magnety, a nehrozí strhnutí magnetických nečistot proudem tekutiny. Proces čištění je plně automatizovaný a odpadá tak potřeba lidské obsluhy. Nejvyšší možná kvalita separace!

Magnetickáý eparátory suchých směsí s ručním čištěním

Separátory suchých směsí s ručním čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot ze sypkých materiálů s dobrými sypnými vlastnostmi. Je osazen velmi silnými permanentními magnety na bázi vzácných zemin, které dosahují několikanásobně vyšší magnetické indukce (magnetické síly) než feritové magnety. Základní částí magnetického separátoru jsou magnetické výsuvné rošty. Dosahujeme magnetické indukce až 14.000 G!

Magnetický sparátor suchých směsí s automatickým čištěním

Separátory suchých směsí s automatickým čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot ze sypkých materiálů s dobrými sypnými vlastnostmi. Proces čištění je plně automatizovaný a odpadá tak potřeba lidské obsluhy. Nejvyšší možná kvalita separace!

Magnetický separátor výsuvný rotační

Rotační magnetické separátory

Rotační separátor je určen pro separaci nečistot z hůře prostupných směsí s horšími sypnými vlastnostmi a větší zrnitostí materiálu. Komponent s magnetickými trubicemi je usazen na hřídeli poháněné elektromotorem. V průběhu separace se magnetické trubice plynule otáčejí. Je možné měnit rychlost rotace podle typu a množství separovaného materiálu.

Deskový magnetický separátor

Deskové magnetické separátory

Deskový separátor je určen pro separaci nečistot z lehce prostupných směsí s horšími sypnými vlastnostmi a větší zrnitostí materiálu, který by už přes magnetické rošty, nepropadával plynule. Obvykle jsou osazovány feritovými magnety. Výhodou je nastavitelná rozhrnovací stříška, která rovnoměrně nasměruje tok materiálu přímo na magnetické desky. Také v automatickém provedení!

Magnetická testovací tyč

Magnetické testovací tyče

Magnetická testovací tyč slouží k odzkoušení, zda materiál obsahuje kovové-magnetické nečistoty. Je osazena velmi silnými neodymovými NdFeB magnety. Nečistoty odstraníte tak, že zatáhnete za plastové madlo a magnetické nečistoty odpadnou.

Magnetická deska nad pásový dopravník

Magnetické desky nad pásový dopravník

Magnetická deska nad dopravník slouží k separaci malého množství kovových magnetických nečistot z lehce prostupných směsí dopravovaných na dopravním pásu. Pro zachování plné funkčnosti je potřeba desku čistit každý den.

Magnetický separátor nad pásový dopravník

Magnetické separátory kovů nad pásový dopravník

Magnetický separátor kovů slouží k separaci zejména větších kovových magnetických nečistot z lehce prostupných směsí dopravovaných na dopravním pásu. Vyrábíme v provedení s ručním i s automatickým čištěním.

Magnetický buben

Magnetické bubny

Magnetický buben je určen k separaci kovových, magnetických nečistot ze sypkých směsí (barevné kovy, plastový granulát, odpadové směsi, uhlí). Výhodou magnetického bubnu je, že není součástí pásového dopravníku, takže jeho použití je univerzálnější.

Vynášecí magnetický buben

Magnetické bubny vynášecí

Vynášecí magnetický buben je určen k separaci kovových, magnetických nečistot ze sypkých lepivých směsí dopravovaných na dopravníku. Výhodou vynášecího magnetického bubnu je dvojnásobné provzdušnění separovaného materiálu.

Magnetický válec

Magnetické válce

Magnetický válec je určen k separaci kovových, magnetických částic ze sypkých směsí. Magnetický válec nahradí stávající koncový válec dopravníku. Je vhodné jej využít také tam, kde je třeba ochránit následné zařízení před poškozením kovovými částicemi.

Magnetická tyč

Magnetické tyče

Magnetické tyče jsou osazeny velmi silnými NdFeB magnety. Díky velmi tenké stěně krycí trubice je výsledná magnetická síla na povrchu magnetické trubice 6 300 a 8 900 G! Pomocí těchto magnetických tyčí si můžete sami sestavit libovolný magnetický separátor.

Magnet do násypky vstřikolisu

Magnety do násypky vstřikolisu

Magnet do násypky vstřikolisu nalezne uplatnění především v plastikářském průmyslu, je-li používán regranulát nebo drcený materiál. Magnet je schopen zachytit i velmi jemné prachové částice kovu. Snadné čištění!

Eddy current separator

Magnetické separátory nemagnetických kovů

Tento separátor patří do nové generace magnetických separátorů. Umožňuje separovat také nemagnetické kovy od magnetických kovů a ostatních nekovových částic.

Třídicí linka

Třídící linky

Zabýváme se návrhem, konstrukcí a výstavbou separačních linek. Dle vašich potřeb navrhneme na míru separační linku tak, aby splňovala všechny požadavky.