VÝROBkY

MENU

Magnetické separátory - odlučovače kovů

Separátory tekutých směsí s ručním čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot v proudu tekutých látek. Je osazen velmi silnými permanentními magnety, a nehrozí strhnutí magnetických nečistot proudem tekutiny. Při čištění nemusíte vyjímat magnetická jádra z nerezových nemagnetických pouzder a nedochází tak k jejich znečištění nebo poškození.

Separátory tekutých směsí s automatickým čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot v proudu tekutých látek. Je osazen velmi silnými permanentními magnety, a nehrozí strhnutí magnetických nečistot proudem tekutiny. Proces čištění je plně automatizovaný a odpadá tak potřeba lidské obsluhy. Nejvyšší možná kvalita separace!

Separátory suchých směsí s ručním čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot ze sypkých materiálů s dobrými sypnými vlastnostmi. Je osazen velmi silnými permanentními magnety na bázi vzácných zemin, které dosahují několikanásobně vyšší magnetické indukce (magnetické síly) než feritové magnety. Základní částí magnetického separátoru jsou magnetické výsuvné rošty. Dosahujeme magnetické indukce až 14.000 G!

Separátory suchých směsí s automatickým čištěním

Magnetický separátor slouží k zachytávání kovových magnetických nečistot ze sypkých materiálů s dobrými sypnými vlastnostmi. Proces čištění je plně automatizovaný a odpadá tak potřeba lidské obsluhy. Nejvyšší možná kvalita separace!

Rotační magnetické separátory

Rotační separátor je určen pro separaci nečistot z hůře prostupných směsí s horšími sypnými vlastnostmi a větší zrnitostí materiálu. Komponent s magnetickými trubicemi je usazen na hřídeli poháněné elektromotorem. V průběhu separace se magnetické trubice plynule otáčejí. Je možné měnit rychlost rotace podle typu a množství separovaného materiálu.

Deskové magnetické separátory

Deskový separátor je určen pro separaci nečistot z lehce prostupných směsí s horšími sypnými vlastnostmi a větší zrnitostí materiálu, který by už přes magnetické rošty, nepropadával plynule. Obvykle jsou osazovány feritovými magnety. Výhodou je nastavitelná rozhrnovací stříška, která rovnoměrně nasměruje tok materiálu přímo na magnetické desky. Také v automatickém provedení!

Magnetické testovací tyče

Magnetická testovací tyč slouží k odzkoušení, zda materiál obsahuje kovové-magnetické nečistoty. Je osazena velmi silnými neodymovými NdFeB magnety. Nečistoty odstraníte tak, že zatáhnete za plastové madlo a magnetické nečistoty odpadnou.

Magnetické desky nad pásový dopravník

Magnetická deska nad dopravník slouží k separaci malého množství kovových magnetických nečistot z lehce prostupných směsí dopravovaných na dopravním pásu. Pro zachování plné funkčnosti je potřeba desku čistit každý den.

Magnetické separátory kovů nad pásový dopravník

Magnetický separátor kovů slouží k separaci zejména větších kovových magnetických nečistot z lehce prostupných směsí dopravovaných na dopravním pásu. Vyrábíme v provedení s ručním i s automatickým čištěním.

Magnetické bubny

Magnetický buben je určen k separaci kovových, magnetických nečistot ze sypkých směsí (barevné kovy, plastový granulát, odpadové směsi, uhlí). Výhodou magnetického bubnu je, že není součástí pásového dopravníku, takže jeho použití je univerzálnější.

Magnetické bubny vynášecí

Vynášecí magnetický buben je určen k separaci kovových, magnetických nečistot ze sypkých lepivých směsí dopravovaných na dopravníku. Výhodou vynášecího magnetického bubnu je dvojnásobné provzdušnění separovaného materiálu.

Magnetické válce

Magnetický válec je určen k separaci kovových, magnetických částic ze sypkých směsí. Magnetický válec nahradí stávající koncový válec dopravníku. Je vhodné jej využít také tam, kde je třeba ochránit následné zařízení před poškozením kovovými částicemi.

Magnetické tyče

Magnetické tyče jsou osazeny velmi silnými NdFeB magnety. Díky velmi tenké stěně krycí trubice je výsledná magnetická síla na povrchu magnetické trubice 6 300 a 8 900 G! Pomocí těchto magnetických tyčí si můžete sami sestavit libovolný magnetický separátor.

Magnety do násypky vstřikolisu

Magnet do násypky vstřikolisu nalezne uplatnění především v plastikářském průmyslu, je-li používán regranulát nebo drcený materiál. Magnet je schopen zachytit i velmi jemné prachové částice kovu. Snadné čištění!

Magnetické separátory nemagnetických kovů

Tento separátor patří do nové generace magnetických separátorů. Umožňuje separovat také nemagnetické kovy od magnetických kovů a ostatních nekovových částic.

Třídící linky

Zabýváme se návrhem, konstrukcí a výstavbou separačních linek. Dle vašich potřeb navrhneme na míru separační linku tak, aby splňovala všechny požadavky.

Magnetické separátory

Magnetický separátor je zařízení, které využívá magnet k odstranění kovových magnetických nečistot z různých směsí, které mohou být jak sypké, tak tekuté. Magnetické separátory lze použít před, během a po výrobě materiálu a lze je upravit tak, aby přitahovaly různé typy magnetických materiálů v různých úrovních intenzity. Ačkoli jeho použití je téměř vždy průmyslové povahy, magnetický separátor se používá pro širokou škálu aplikací. Magnetické separátory separují, magnetickou silou vychytávají, feromagnetické a v některých případech i paramagnetické kovové nečistoty a mohou se lišit velikostí od stolní verze až po velký, těžký magnetický buben používaný při recyklaci a jiných výrobních aplikacích.

Rozdělení magnetických separátorů

Magnetické separátory rozdělujeme podle druhu čištění na automatické a ruční. Jak už názvy napovídají, u automatického čištění odpadá nutnost manuální práce, na druhou stranu magnetické separátory s ručním čištěním jí vyžadují. Rozdělujeme je ale i podle toho, jaký materiál se separuje, suchý nebo tekutý. Mezi suché materiály zahrnujeme například obilí, mouku, mák, cukr, sůl. Mezi tekuté materiály bychom mohli zařadit oplachové a odmašťovací emulze, olej, sirupy, čokoládu apod.

Příklad separátoru s ručním čištěním

Magnetický separátor deskový s ručním čistěním MSP Tento typ separátoru je určen pro materiály, které jsou sypké, ale s horšími sypnými vlastnostmi. Nejčastěji jsou osazeny feritovými magnety, ale mohou být použity i silnější, neodymové magnety. Separátor je sestaven tak, aby čištění bylo co nejefektivnější a zabralo co nejméně času. Separátor má po stranách dvířka, která se otevřou, na nich jsou umístěny právě zmíněné magnety, na kterých jsou přichyceny vyseparované kovové částice k odstranění.

Příklad separátoru s automatickým čistěním

Jednostranný magnetický separátor pro suché směsi Tento typ magnetického separátoru je osazen silnými neodymovými magnety, které umožňují separovat kovové magnetické nečistoty různých velikostí. Je navržen tak, aby proces separace umožnil oddělit i nečistoty větší jak 5 mm. Automatické čištění pracuje na principu přednastaveného intervalu, ve kterém jsou zachycené kovové nečistoty vyneseny na druhou stranu do boční výsypky.

Magnetický separátor na míru

Magnetické separátory lze zakoupit již vyrobené a uložené ve skladových zásobách, anebo pokud to váš provoz vyžaduje, lze je vyprojektovat na míru, a to od výkresu, přes výrobu, až po instalaci.

Proč zvolit separátor od naší firmy?

Se vším výše zmíněným vám pomůže naše firma MAGSY, která je nejen největším specializovaným výrobcem, ale také v tomto odvětví působí přes 20 let a její pobočky jsou nejen po celé Evropě, ale také v USA. Díky těmto letitým zkušenostem je průměrná doba vyhotovení separátoru na míru v průměru jen 3 měsíce, i proto se řadí naše firma mezi lídry v celé Evropě. Třešničkou na dortu je potom fakt, že firma MAGSY poskytuje i pozáruční servis svým separátorům.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram