Testování magnetů

Abychom Vám maximálně ulehčili výběr nejvhodnějšího magnetu a zároveň mohli garantovat jeho kvalitu, rozhodli jsme se provádět měření odtrhové síly u všech typů našich magnetů. Odtrhovou silou je myšlena síla, která je nutná k odtržení magnetu od kovové podložky (ocelová deska tloušťky 10 mm). Odtrhovou sílu skutečně reálně měříme - nepoužíváme přibližné výpočty!

Zkoušky magnetů

Zkušební laboratořZkouška probíhá tak, že upneme magnet na ocelovou desku vyrobenou z konstrukční oceli třídy 11 tloušťky 10 mm. Deska je ideálně rovná, leštěná. Pomocí testovacího zařízení plynule zvyšujeme odtrhovou sílu až do okamžiku, kdy dojde k odtržení magnetu od ocelové desky. Zaznamenáme sílu, při které došlo k odtržení magnetu. Zkoušku z důvodu maximální objektivity 3x opakujeme a pro výpočet odtrhové síly použijeme nejnižší naměřenou hodnotu.

Upozorňujeme, že se snižující se tloušťkou ocelové desky, na které je magnet upnutý, klesá odtrhová síla magnetu - jde o přirozenou vlastnost magnetismu.

Proměříme také vaše magnety - měření magnetické síly a indukce

Také nabízíme změření odtrhové síly (na přání i magnetické indukce) vámi dodaných magnetů, magnetických čoček, břemenových magnetů a dalších magnetických zařízení. Disponujeme několika různými testovacími zařízeními a tak jsme schopni měřit odtrhovou sílu v intervalu od 0 do 200 kN (což odpovídá cca 20 000 kg)! Pro vaši informaci 10 N = cca 1 kg.

Uděláme maximum, abychom vám vyšli vstříc, ale vyhrazujeme si právo zkoušku dodaného magnetu neprovést (např. v případě, že by mohlo dojít k poškození našich testovacích zařízení).