Ušetřili jsme strojírenské firmě 500 000 Kč

Magnetické separátory představují zařízení využívající magnetického pole k odstraňování magnetických nečistot z různých materiálů. Tyto separátory hrají klíčovou roli v odstraňování nežádoucích částic, a to nejen z látek jako chladicí kapaliny, ale také z různých specifických materiálů, včetně čokolády či mouky.

V srdci každého separátoru obvykle pulzuje neodymový magnet, jenž patří k nejsilnějším magnetům dostupných na trhu. Můžeme ovšem narazit i na separátory, v jejichž středu najdeme feritové nebo SmCo magnety. Tyto inovativní nástroje nalézají uplatnění v rozmanitých průmyslových oblastech. Využívají se především v potravinářství, papírenském průmyslu, recyklaci, těžbě nerostů, automobilovém průmyslu, farmaceutickém a chemickém odvětví a v mnoha dalších odvětvích, kde zastávají neodmyslitelnou roli.

Strojírenské firmě jsme ušetřili 500 000 Kč ročně

Představte si firmu zabývající se výrobou motorů a převodovek, kde precizní výroba je klíčová. Dříve firma utrácela značné množství peněz na nové nástroje a břity obráběcích nástrojů, kvůli opotřebení způsobenému kovovými mikročásticemi v emulzi. Tyto mikročástice mohou degradovat břity nástrojů a vést k jejich rychlému opotřebení.

Při instalaci magnetických separátorů se situace zásadně změnila. Magnetické separátory účinně odstraňují kovové nečistoty z pracovních emulzí, což prodlužuje životnost obráběcích nástrojů. Výsledkem bylo snížení ročních nákladů, což v konečném důsledku znamenalo úsporu více než 500 000 Kč ročně.

Jaké máme rozdělení magnetických separátorů?

Rozdělení magnetických separátorů je založeno na povaze materiálu, který separátorem prochází a který je následně čištěn. Můžeme je rozdělit na separátory pro sypké materiály nebo směsi a separátory na tekutiny a polotekutiny. Mezi sypké materiály můžeme zařadit například mouku, cukr nebo obilí. Na druhé straně do kategorie tekutin a polotekutin řadíme například čokoládu, kečup nebo chladicí emulze.

Dalším aspektem pro rozdělování separátorů do různých kategorií je způsob, jakým jsou separátory ovládány a čištěny. Vždy je třeba magnety od zachycených kovových částic očistit a je velice důležité tento úkon provádět pravidelně. Tyto úkony mohou probíhat buď automaticky, nebo manuálně, což závisí na konkrétním typu separátoru.

Využití magnetických separátorů má hned několik výhod. Zaprvé zajišťují čistotu produktů, což je klíčové pro splnění právních norem a zároveň chrání spotřebitele. V oblasti strojírenství také tyto zařízení slouží k čištění kapalin během výrobního procesu. Díky nim mohou firmy snížit servisní náklady, protože čisté kapaliny jsou šetrnější k výrobním technologiím.

Ve světě strojírenství a průmyslové výroby jsou každý rok vyhozeny tisíce korun na náhradní díly, servis a nové nástroje kvůli jedné drobnosti – kovovým částicím a špíně v pracovních emulzích. Naštěstí existuje řešení, které může dramaticky zvýšit ziskovost: magnetický separátor.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram