Separátor ve firmě pro výrobu ložisek

V průmyslových a výrobních provozech je zachování čistoty a kvality surovin a materiálů klíčové pro zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů a kvalitního výsledku. Magnetické separátory jsou stále důležitější součástí těchto provozů. V tomto článku se podíváme na magnetické separátor použitý ve firmě pro výrobu ložisek.

Magnetický separátor ve firmě vyrábějící ložiska

Firma specializující se na výrobu ložisek do kol čelila výzvě, kterou mnoho průmyslových podniků dobře zná - jak udržet pracovní emulzi v optimálním stavu a prodloužit její životnost. Obráběcí emulze je klíčovým médiem v procesu výroby ložisek do kol. Avšak problém spočíval v tom, že tato emulze byla náchylná ke kontaminaci kovovými částicemi. Tyto kovové částice pocházely z různých zdrojů včetně surovin, nástrojů a dokonce i samotných strojů. Jakmile se tyto kovové částice dostaly do emulze, způsobovaly problémy.

Aby firma řešila tento problém, rozhodla se nasadit automatický průtokový magnetický separátor. Průtokový magnetický separátor byl umístěn v průchodu emulze a přitahoval kovové částice, jakmile procházely kolem něj. Díky odstranění kovových nečistot z emulze byla emulze udržována v optimálním stavu. Tím se výrazně prodloužila její životnost. Díky čisté emulzi, byla firma schopna významně snížit frekvenci výměny emulze. To mělo za následek nižší náklady na nákup nového média a snížení množství odpadu. Prodloužení životnosti emulze o 32 % mělo nepřehlédnutelný dopad na náklady a efektivitu výrobního procesu. Firma nejenže ušetřila peníze na nákladech spojených s emulzí a nástroji, ale také zvýšila kvalitu svých výrobků a snížila negativní dopad na životní prostředí prostřednictvím redukce odpadu.

K čemu primárně slouží magnetický separátor?

  • Ochrana zařízení: Magnetické separátory pomáhají chránit stroje a zařízení před poškozením způsobeným kovovými nečistotami. Kovové částice mohou způsobit opotřebení a poškrábání povrchů, což může vést k drahým opravám a výměnám komponent.
  • Zlepšení kvality výrobků: V odvětvích, kde je čistota produktu klíčová, jako je potravinářství nebo farmacie, magnetické separátory pomáhají odstraňovat kovové nečistoty, což zajišťuje vysokou kvalitu výsledného produktu.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram